SG Cần bán 2 con group Facebook 61k và 70k mem

Em cần bán 2 con Group Facebook, 1 con 61k mem, 1 con 70k mem.
Tương tác cao, mỗi bài trung bình 1-2k like. Đang trong quá trình Group phát triển cao, mỗi ngày có 300-500 member mới.
Giá: 12m cho 2 em

1598668091631.png


Cần mua inbox vùng kín, em online 24/24 :beauty:
 
Top