HN Cần bán màn samsung 22 lỗi sọc nhẹ mép trái

* Màn Samsung S27E591C cong xuất sắc 2tr700K
* Màn Samsung S27E510C sọc nhỏ Đen 1tr600
* Màn Dell 2407W dòng thiết kế cổ điểm đẹp ạ 1tr800K
* Màn Dell ST 2402Z xuất sắc 1tr650K
* Màn Ben Q 2406Z sọc mép rất nhỏ 900K
* Màn BenQ 2406Z full viền 24 ich 1tr500K
* Màn Topcom full viền N23B có HDMI 23 ich giá 1tr500K
* Màn LENOVO LT2252T đẹp có displayport hàng cao cấp cho thiết kế 1tr450K SL 02C
* Màn philip 224E2 22 ich sáng đẹp ( có HDMI ) giá 1tr250K
* Màn philip 226V3 22 ich sáng đẹp ( có hdmi ) giá 1tr250K SL 02C
* Màn AOC E2250WH 22 ich sáng đẹp ( Có HDMI ) Giá 1tr250K
* Màn Topcom LED 23 23 ich (có HDMI) giá 1tr300K
* Màn HP 2311 23 ich gương đẹp ( có HDMI ) giá 1tr350K
* Màn AOC E2241 ( có div giá 1tr200K)
* Màn philip 22CW 22 ich có DIV giá 1tr150K
* Màn Acer X223W 22 ich có DIV giá 1tr250K
* Màn Acer V226HQV ( có HDMI ) giá 1tr250K
* Màn BenQ G2220HD có DIV Giá 1tr200K
* Màn Philip 221E1 22 ich có HDMI giá 1tr250K
* Màn Ben Q G2250 22 ich có DIV giá 1tr200K
* Màn Samsung EX 2220 22 ich đẹp xuất sắc giá 1tr250K
* Màn Dell SE 198WFpT 18.5 ich giá 650K
* Màn Samsung B1930 18.5 ich giá 650K
* Màn Samsung 943NX 18.5 ich giá 650K
* Màn Acer G196HQL SL 03C giá 650K
****** Màn 18.5 SL 40C ko kịp up
* Màn Samsung 743NX SL 03C giá 300K/1C
* Màn Dell mưa nhẹ 17 ich 200K
P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 0355999089 /0947155664

P703 Nhà B9 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai
Dũng Lò vôi thịt chó cầu Dậu chuyên máy tính cả bộ cũ nào _ 01655999089 /0947155664
 
Top