HN Cần gom 30c GTX 1080Ti mã 3 fan : Trio X , Strix , FTW3...

hoanghung.tnut

Junior Member
E cần 30c , giống nhau thì tốt hoặc tối thiểu 6c giống nhau là mua
Chỉ mua dòng 3 fan có back plate , bác nào có báo e , xin cám ơn :D
 
Top