SG CẦN MUA 02 XÁC HP MINI

kenjiak

Junior Member
CẦN MUA 02 XÁC HP MINI
KO CAN NGUON, MAIN, O CUNG, RAM , ADAPTER

NEU CO CASE KHÔNG CÀNG TỐT, MIỂN LÀ HƯ RỒI

AI CO PM,
 
Top