khác cần mua macbook không màn hình

quochoa93

Junior Member
m cần mua mb không lỗi màn còn sử dụng bình thường để dùng với màn ngoài. yêu cầu còn zin và sửa dụng bình thường (macos 10.14)
 
Top