SG Cần mua ram4 2x8GB

VoXuDLBT

Junior Member
Tìm dc main chip rồi, cần mua 1 cặp ram bus 3000 hoặc 3200
2x8GB, có tản

anh em có cho cái giá hợp lý xúc ngay, đang cần
 
Last edited:
Top