SG Cần mua và bán vài món linh tinh. Update thường xuyên......

nkt_sg

Junior Member
Bản chụp thêm mấy tấm hình trong Case case ATX, E-ATX style cyberpunk này với nghen. Thanks bạn
 
Top