HN Cần tìm card wifi BCM94352Z!

black jack

Team "thèm tít"
Hình như có đó, nhưng cần card khác đổi sang :D
Nếu bạn có đổi bù trừ cũng được
 
Top