SG Cần tìn 1 em GTX 1070. Ưu tiên mấy e 3 fan.

masakisrx

Junior Member
Như tiêu đề cần tìn 1 e GTX 1070. Ưu tiên các mã 3 fan cho mát.
Giá 4xxx quay đầu.
Bác nào có ib dùm e. Thanks.
 
Top