HN Card 730 2g, Sub Microlap,Ampli, guitar,lcd1 9

hoangha21

Junior Member
Kiếm còn 7100gs cho hợp tông main. nhưng xa quá trời, vì máy cổ giờ chỉ đánh đế chế OL thôi chả làm gì.
 
Top