thắc mắc Cấu hình 2 router redmi trên cùng 1 hệ thống mạng để dùng chung 1 lớp ip với router tổng

huy6679

Junior Member

Attachments

  • 697AE873-07C5-4625-9743-E334D730380E.png
    697AE873-07C5-4625-9743-E334D730380E.png
    2.6 MB · Views: 19
Top