Chạy qc facebook bắt đầu từ đâu?

duyvina

Junior Member
Bạn đọc lý thuyết với chính sách của facebook đi. Sang năm làm thì thuê 1 thằng nào đó nó chạy cho, xem hiệu quả thế nào. Cao thủ mà chạy còn ko được thì mình mới chạy sẽ khoai. Nếu ngon thì học cách nó setup mà chạy theo.
 
Top