thảo luận Chia sẻ lộ trình IELTS 7+ cho Vozer - dễ học

mình reading tạm ổn mà writing với speaking hơi khoai
speaking là cái khó lên nhất, thím chịu khó tập bằng cách ghi âm, dùng idoms + slang (formal chút) rồi ghi âm đếm ngược 2p cho part 2. Part 3 thì học cấu trúc trả lời như sách collin hoặc cambridge, chỉ cần pass tiêu chuẩn độ dài part 2+ part 3 đúng cấu trúc, có dùng idoms và common speaking words và k phát âm sai quá thì easy 6.5. Phát âm mà chuẩn auto 7+
 
Phần 2 là phần luyện nói ấy

Vẫn nên nha thím, tại nó giống như set đồ trong game, nó bổ trợ cho nhau, chứ ôn riêng lẻ, thằng này mạnh mà kia yếu là hổng ngay, nó kéo điểm xuống, nên đều hết cả 4 kỹ năng là tốt nhất
 

Sadstory234

Senior Member
e thi IELTS phục vụ cho mục đích công việc (môi trường sử dụng TA) thì thi IELTS Academic vẫn ok chứ các thím. Tại tìm hiểu thấy có 2 cái General vs Academic.
 
Top