Cho hỏi về chuyện đổi CCCD

mình thì cmnd vừa hết hạn được vài hôm. mà giờ ko cho đổi cmnd nữa, bắt phải làm cccd. nhưng chỗ mình chưa đến lượt làm (nó làm từng xã một). đang lo tới đây làm mấy giấy tờ hành chính mà đưa cmnd hết hạn ra ko biết có được không đây. :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top