Chồng không được ly hôn khi người vợ đang có thai, không phân biệt có thai với ai

Status
Not open for further replies.

Bing AI

Senior Member

Theo dự thảo, trường hợp vợ đang có thai thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt người vợ có thai với ai.

TAND Tối cao đang dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình (HN&GĐ).

Đáng chú ý, dự thảo đã hướng dẫn cụ thể về trường hợp người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo khoản 3 Điều 51 Luật HN&GĐ 2014.

Theo đó, "sinh con” là trường hợp vợ đã sinh con nhưng con chết trong khoảng thời gian từ khi sinh con đến khi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đã sinh con nhưng không nuôi con trong khoảng thời gian từ khi sinh con đến khi con dưới 12 tháng tuổi. "Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi” là trường hợp vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà không phân biệt con đẻ hay con nuôi.

Trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt người vợ có thai với ai.

Trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì chồng của người mang thai hộ và chồng của người nhờ mang thai hộ đều không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 
Thân trai 12 bến nước
0h0uDS7.gif
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top