Có ai biết nghi lễ diễu hành này trong nghi thức của nhà nước Hoa Kỳ là gì không?

ciso1993

Junior Member
Chả biết hỏi đâu nên đành lên đây hỏi. Xem mấy cái state arrival ceremony của nhà nước Mỹ bao giờ cũng sẽ có nghi lễ diễu hành này ở phần cuối, trước khi 2 vị nguyên thủ phát biểu. Không biết hình thức diễu hành này gọi là gì nhỉ? Từ đoạn 9'20'' ở link này:
 
Top