Có ai thấy xinh không? Hay gu của mình có vấn đề?

miasnaer

Senior Member

Gái này thì sao mấy fen, mặt mộc đấy, được 6/10 theo thang điển của vozer chưa. :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top