Có ai thấy xinh không? Hay gu của mình có vấn đề?

miasnaer

Senior Member
202040a645a5-19b9-4067-a509-ddcf32d2bdea.png

Gái này thì sao mấy fen, mặt mộc đấy, được 6/10 theo thang điển của vozer chưa. :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top