Có bác nào lấy mấy chứng chỉ dev củ Microsoft ko?

Bằng MS sao ngon bằng bằng này :>

 
Top