Có Bằng N1 ở SG thì làm tay trái được gì? + Nhận phụ giúp ae vozer không công

arisato1508

Member
Đang ngồi soạn đống đồ thì thấy rớt ra cái Bằng N1. Lúc trước lấy mà sau này đi làm cũng không ai hỏi tới nên cất quên mất tiêu. cũng 4 năm trước nên điểm từ vựng còn thấp.

Ae vozer nào có công việc nào liên quan đến tiếng Nhật, cần giao tiếp,tìm mối làm ăn với người Nhật ở SG thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Tính mình thích mở rộng quan hệ, tìm tòi các mảng mới nên nếu có việc nào thú vị thì mình hoàn toàn không lấy phí mà chỉ muốn học hỏi thêm.
Bình thường ngoài việc chính thì mình có hay nhận dịch tài liệu, dịch hội thảo bên ngoài lấy kinh nghiệm thêm, nhưng năm nay dịch nên có thêm thời gian rãnh nên muốn tìm hiểu thêm các mảng khác.
 
Đang ngồi soạn đống đồ thì thấy rớt ra cái Bằng N1. Lúc trước lấy mà sau này đi làm cũng không ai hỏi tới nên cất quên mất tiêu. cũng 4 năm trước nên điểm từ vựng còn thấp.

Ae vozer nào có công việc nào liên quan đến tiếng Nhật, cần giao tiếp,tìm mối làm ăn với người Nhật ở SG thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Tính mình thích mở rộng quan hệ, tìm tòi các mảng mới nên nếu có việc nào thú vị thì mình hoàn toàn không lấy phí mà chỉ muốn học hỏi thêm.
Bình thường ngoài việc chính thì mình có hay nhận dịch tài liệu, dịch hội thảo bên ngoài lấy kinh nghiệm thêm, nhưng năm nay dịch nên có thêm thời gian rãnh nên muốn tìm hiểu thêm các mảng khác.
Học chứng chỉ sư phạm rồi đi dạy hay đi thông dịch viên
 
Top