(Có hình) đố mấy thím quả này quả gì?

Chuột cống

Junior Member

Bonus thêm cái ảnh rùng rợn :rolleyes:


Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
 
Top