SG Combo r3 3300x + main Giga X370 + 16ddr4 : 4tr800

PlanetVN

Đã tốn tiền
3300X giá 2,9tr mà không đi hả bác? :D
Em cũng có con 3300X vứt xó đây mà không biết bán được bao nhiêu nên chưa rao! :D
 
Top