SG Cpu -Main - Ddr4 - Psu - Vga- Case - Speak -Ssd -Hdd -Tản - WiFi -Mouse - key + linh tinh.....bình Dân và cao cấp, updat liên tục

solddddddddddddddddddddddddddddddddd
 

Attachments

  • 119165552_603672820310838_7157188377518312275_n.jpg
    119165552_603672820310838_7157188377518312275_n.jpg
    821.9 KB · Views: 145
Last edited:
Top