Cuối tháng 10, đầu tháng 11 ra Bắc (Hà Nội - Thái Nguyên)

Yueru_Mylove

Senior Member
Tình hình budget của em là 20 củ ra thăm bạn gái + ở Hà Nội/Thái Nguyên. Dựa trên lịch học thì chưa biết, vì bạn gái đang ở Hà Nội và hiện tại đang học ở Thái Nguyên. Nếu ở Hà Nội thì khoẻ rồi vì thành phố nhiều lựa chọn, còn Thái Nguyên thì em không biết như nào.

Nếu ở Hà Nội thì em sẽ thuê phòng hay làm như thế nào để hợp lý việc chi tiêu thế nào để có thể ở được hơn một tuần xiu xíu.

Còn Thái Nguyên, câu hỏi như trên!
 
Top