[Đào] lần đầu karaoke

Iahdn1

Senior Member
gọi đào mà k bóp à , ngu thế
mình là người có tiền mà , mình trả tiền thì mình được bóp , tầm này chắc chưa được bóp với sờ lần nào rồi
Nó cứ dựa vào lại gạt nó ra. Hỏi quê đâu thì bảo Cần Thơ...
 
Top