Đề nghị tạo thêm Box cho các chuyên mục cụ thể

Hôm qua mắt nhắm mắt mở tạo nhầm thread hội thinkpad bên box thương mại. Nhờ mod tạo thêm box máy tính xách tay và move giúp thread về. Đội ơn cán bộ :whistle:
 
Top