Địa chỉ đá bào xiro tại HCM.

10x3

Đã tốn tiền
Ở SG thì qua Hồ Thị Kỷ, mới thấy mà chưa ăn bao giờ
Hoặc thím qua đường Quang Trung bên Gò Vấp, đối diện với chỗ môi trường đô thị ấy, có đá bào mật trái cây ăn cũng ngon, giá khoảng 15k/ly
 
Top