Đói quá từ sáng đến giờ chưa ăn gì

Vừa ăn rồi fen may còn 20k

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Rồi mai lấy cac gì bỏ vào mồm mai fen
Feels Bad Man.jpg
 
Top