HN Dọn kho thanh lý bớt đồ: Case X99, HP Z420, HP Z820, Nguồn 1200W, VGA cỏ.

Nguồn SilverStone Strider Platinum 1200W.

xin ảnh con nguồn này bác, lấ con này với con seasonic 520w giá đẹp em quất
 
Back
Top