Gái này mấy điểm hả mấy anh mấy chị mấy chú mấy bác mấy cô mấy dì mấy ông mấy bà....

hayuki

Senior Member
6 điểm, nhan sắc tầm trung, không đặc sắc, có thể vớt cả rổ ở trường đại học
65 - 8HaBVzr.png
 
Top