thảo luận GẤP CẦN TƯ VẤN LAPTOP TÀI CHÍNH DƯỚI 19 TRIỆU

namlun9115

Senior Member
b ngó con thinkbook14p
màn 2.2k
r5-5600H
16gb 512gb
gSlO9zZ.png


via theNEXTvoz for iPhone
Khả năng nâng cấp của con này thế nào vậy bác?? Ram? Hdd/Ssd
 

namlun9115

Senior Member
Top