Giao diện voztan

Sao phía trên của giao diện trang không có nút chuyển trang nhỉ, trong khi bấm vào trang cuối lại cuộn từ dưới lên. Phía dưới cũng k có nút đến trang đầu hoặc cuối
 
Top