kiến thức Gõ Capcha nhận 0.1 token LAVA mỗi 5 phút dự án rất giống Raiblocks (XRB)

BM.Archie

Junior Member
Dự án rất tiềm năng. Có khả năng sau này 1 LAVA = 1 USDT.
Anh em tranh thủ đăng ký và làm, kẻo nó block IP Việt Nam.
Link đăng ký: https://bit.ly/LAVATOKEN
Đăng ký xong login, cứ 5 phút giải captcha 1 lần nhận 0.1 LAVA.
Kèo ngon cho anh em kiếm card điện thoại.
 
Last edited:
Top