Gửi hàng bên bưu điện họ tính luôn cái hộp đóng gói ???

truongvanhieuVoz1991

Đã tốn tiền
:rolleyes: như tít. Cái kiện hàng "Trần" có 500g , vào nó đóng gói xong xui này nọ. nó đẩy lên 600g cần xong tính tiền trên 600gđó.
Còn bên viettel thì họ chỉ cân trọng lượng trần xong tính tiền. trên giá đó.
Gửi hàng 2 lần bên bưu điện cảm thấy bị lừa lừa thế méo nào ấy.
 
Top