HN Hà Đông - Cần tìm điện thoại Android 2 SIM chống cháy

love719

Đã tốn tiền
Như tít. Cần mua 1 con đt min 2G RAM chạy dc vài cái app và 2 SIM để chống cháy. Cam hỏng cũng dc.
 
Top