thắc mắc Hàm tách chuỗi văn bản excel

thanglv15

Member
Cách thím trên bày cũng được. Không thì thím có thể tìm hiểu hàm MID, LEFT, RIGHT để kết hợp lọc nó ra trong những trường hợp phức tạp.
 

TnG2903

Member
để lấy MDTG... thì =LEFT(D11,FIND("-",D11,1)-2)
để lấy đoạn còn lại và không có dấu "-" thì =RIGHT(D11,LEN(D11)-LEN(F11)-3)
D11 là ô chứa text đầy đủ
F11 là ô chứa MDTG...
 

sm111

Member
Dùng RIGT , LEN và SEARH là tìm ra thôi maf bác
gọi cột dữ liệu là A1
Hàm là : RIGHT(A1,LEN(A1)-SEARCH("-",A1))
 

kitodeath

Senior Member
Thời buổi nào còn dùng hàm :doubt:
  • Chọn cột cần tách: vd ở đây cột có chứa MDTG - Nguyen Van A
  • Vào tab Data
  • Chọn Text to Colum
  • 1 bảng hiện lên
  • Chọn Delimited -> Next
  • Tick vào Other, nhập giá trị là -
  • Nhấn Finish
 
Top