Hàn Quốc: Nữ nhân viên cửa hàng bị đánh dã man chỉ vì... để tóc ngắn

Chắc thằng Kozer này crush con nào đó nhưng bị con đó chê thẳng mặt là không có cửa, mà con đó cơ to quá nên không dám đụng, đi vả dân làm thuê.
0ce8kh2.png
 
Tóc ngắn con nào nó xinh thì hết nấc, với lại đa số tự tin gốc mặc các kiểu lắm mới dám để.
Thằng Hàn gia trưởng không biết thưởng thức lại anti đúng phí của trời. :ah:
 
Click vô bài báo mà không thấy ghi mục bồi thường cho nạn nhân nữ bao nhiêu là sao. :surrender:
Nạn nhân khai với cảnh sát đúng là để tóc ngắn để ủng hộ nữ quyền rồi ... Chỉ có cửa hàng bị đập đồ và ông can ngăn bị đánh oan nên được bồi thường thôi 😥
 
Back
Top