SG HDD 4T WD Blue SataIII, 256M cache giá rẻ như 2TB, hàng chính hãng.

tatsuya618

Member
Ổ cứng giờ rẻ quá. Ae mua vài em về Backup, lưu trữ dữ liệu.
Shop về 4,5 em
HDD 4T WD Blue SataIII, 256M cache.
Giá có 1600k, bảo hành hãng đầu 2024.
Tình trạng: Hàng used, sức khoẻ 100%, hàng chính hãng, tem SPC

Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T6. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate
 

tatsuya618

Member
Ổ cứng giờ rẻ quá. Ae mua vài em về Backup, lưu trữ dữ liệu.
Shop về 4,5 em
HDD 4T WD Blue SataIII, 256M cache.
Giá có 1600k, bảo hành hãng đầu 2024.
Tình trạng: Hàng used, sức khoẻ 100%, hàng chính hãng, tem SPC

Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T6. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate
 

tatsuya618

Member
Ổ cứng giờ rẻ quá. Ae mua vài em về Backup, lưu trữ dữ liệu.
Shop về 4,5 em
HDD 4T WD Blue SataIII, 256M cache.
Giá có 1600k, bảo hành hãng đầu 2024.
Tình trạng: Hàng used, sức khoẻ 100%, hàng chính hãng, tem SPC

Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T6. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate
 

tatsuya618

Member
Ổ cứng giờ rẻ quá. Ae mua vài em về Backup, lưu trữ dữ liệu.
Shop về 4,5 em
HDD 4T WD Blue SataIII, 256M cache.
Giá có 1600k, bảo hành hãng đầu 2024.
Tình trạng: Hàng used, sức khoẻ 100%, hàng chính hãng, tem SPC

Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T6. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T6. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
hêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 

tatsuya618

Member
Thêm vài ổ cứng 4T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 1650k, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.

HDD
4T Seagate Skyhawk.
Hàng 2ND, bh T7. 2024, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
Giá 1650k.

HDD 6TB WD RED NAS, USED, bh hãng đầu 2025. Vòng quay 5400RPM, 256M Cache.
Giá 2950k

Thêm vài ổ cứng 8T Seagate Skyhawk.
Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.
Giá 3150k, bh T6. 2023, kèm gói cứu dữ liệu của hãng Seagate.
 
Top