Hình như Trump đậu tổng thống lần 2 rồi

better.chicken

Junior Member
Ghét trump thì ngoài đám tây đen, đám lôm côm, truyền thông, china, Việt Nam! Hay mấy nước mất lợi ích từ các chính sách của trump thì đa số dân Mỹ đóng thuế, dân đàng hoàng điều khoái trump. Mà đám ăn no làm đủ, kiểu dân tích cực thì thường có gì nó lại ít loi nhoi hơn cái đám ăn ở không dân trí thấp. Ít ra cá nhân tui cũng thích trump, bởi ít ra cái quan điểm có làm có ăn thấy thực tế hơn là kiểu bao cấp hỗ trợ cho đám ăn ở không.
 
Top