thảo luận hội đam mê MU PC dạng hard core

vnbrain

Junior Member
như title, MU chỉ cày cuốc kiếm Cash để nâng cấp đồ thường -> EX, Không webshop, k nạp thẻ, vui là 9

MUKINHBAC (dot) COM - SEASON 3 (Downgrade from S6)
Grand Opening 20.03.2020​
Basic Info
 • Support ENGLISH | VIETNAMESE (Default ENGLISH, switch by
  run
  langENG.reg or langVIE.reg)
 • EXP 55x (Free), 60x (VIP)
 • Drop 20% (Free), 25% (VIP)
 • Removed RF, SUM (Only 5 Class: DW, DK, MG, DL, ELF)
 • Use "Cash" item as a new currency (earn "Cash" by joining Event CC, BC, kundun box, drop rate, Monthly TOP Reset...)
 • Earn 1 Cash per Reset
 • Earn 1 Cash from 30 mil Zen (Link)
 • Earn 300 Cash per Relife (need 300 Reset + 350 level for Relife)
 • Upgrade Item by Cash (Link): Upgrade normal item to exl item, add new Exl option to your item.
 • VIP Package: 7 days - 5 Cash | 30 days - 20 Cash
 • Enabled Offattack | Offstore | MU Helper

Events

 • Chao Castle (7 times / day)
 • Blood Castle (6 times / day)
 • Devil Square (6 times / day)
 • Medusa (1 time / day)
 • Kundun (1 time / day)
 • Custom Drop (2 times / day)

Commands:

 • /offattack
 • /store bless | /store cash | / store chao | /store bless | /store soul
 • /offstore
 • /re auto
 • Add Point: /str /agi /vit /ene /cmd
 • /homdo x (switch inventory, /homdo 0 | /homdo 1)
 • /clearinv (delete all item from inventory)
 • /pkclear
 • /mohom (open inventory from remote)
 

hungdk4201

Senior Member
MU lesor quảng lý như cc
tool tràn lan.
Thân quen với mod bị tố cáo thì đ thấy khoá
Suốt ngày kêu bận, ko có thời gian. Mà mấy thằng lơm nhơm bị tố cáo thì khoá liền, ko cần biết có tool hay ko, nếu chứng minh ko xài tool thì mới dc thả.
Nói chung là nát từ đầu năm rồi!
 
Top