• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

[Hỏi đáp] Thời gian nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân

nếu mình thu nhập nhiều nơi thì phải xin dấu ở những chỗ đó à thím. Các nơi đó đều tính TNCN của mình
Thu nhập nhiều nơi thì phải đến từng nơi để xin tờ giấy đó. Ví dụ trong năm có chuyển công ty thì phải lấy tờ khai thu nhập ở cả 2 công ty, cộng lại rồi nhập vào tờ khai online bình thường
 
Top