[hỏi] thủ tục cấp lại bằng b2?

MyselfArex

Senior Member
thằng ngu này, lên HCC bao giờ chưa, ở đó cũng là người của từng sở đại diện thu hồ sơ rồi gửi về sở làm việc thôi, tập trung ở 1 chỗ cho dân đỡ mất thời gian chạy qua lại thôi
Thì đi cmm đi, ngồi nhà cào phím thì có ra được bằng ko :confuse: :confuse:
 
Top