thảo luận Hướng dẫn backup toàn bộ các phân vùng Hackintosh với Carbon Copy Cloner

Land Father

Đã tốn tiền
Video này do mình làm với mục đích backup toàn tộ ( tương tự như ghost của windows), Khi máy lỗi, các bạn boot bằng ổ dự phòng đã được backup kia là giải quyết mọi vấn đề.
Trong video có nhiều thiếu xót, chỉ mong là một tip nho nhỏ để giúp các fence có thêm lựa chọn cho cách sao lưu của mình.
 
Top