HN I3 10100f H410

ThiLam

Junior Member
RX 580 8GB GIGA BÁC, MUA CỦA 1 BÁC TRÊN VOZ, HÀNG NGƯỜI DÙNG, BẢO HÀNH CHẮC 2021 THÁNG NÀO THÌ EM K RÕ LẮM, TỪ HỒI MUA VỀ CẮM MÀN 4K CHẢ CHƠI BỜI GÌ.
 
Top