SG I7 7700T new nguyên seal cần đổi qua dòng K

Intel_E8400

Đã tốn tiền
Hàng trả BH của Intel còn new nguyên seal 100% cho ACE nào chơi ITX hoặc all in one
giá bán 4t8 hoặc trade qua dòng K đời 7 trở lên hoặc ryzen cũng chơi.
 

Attachments

Top