HN [ITX] Pico G-Unique 600W và 450W kèm Case Custom

littlechicken

Đã tốn tiền
Dọn nốt đống đồ, cần bán:

 • Pico G-Unique 600w kèm nguồn, đi cùng case và Riser 15cm, tổng combo: 5.5tr
 • Pico G-Unique 450w kèm nguồn, đi cùng case Form Console, riser, tổng combo: 3tr
Thanh Xuân, Hà Nội. SDT: 0988950598
 

Attachments

 • 0542289031bff2e1abae.jpg
  0542289031bff2e1abae.jpg
  316.1 KB · Views: 14
 • 273886201_329496659088487_5911944400816100310_n.jpg
  273886201_329496659088487_5911944400816100310_n.jpg
  203.3 KB · Views: 14
 • 273264074_629598381469195_487956496616046193_n.jpg
  273264074_629598381469195_487956496616046193_n.jpg
  428.8 KB · Views: 18
 • 273260923_730058241274271_4541927791236100695_n.jpg
  273260923_730058241274271_4541927791236100695_n.jpg
  671.8 KB · Views: 18
 • 271685910_627574748295655_7324627526656597868_n.jpg
  271685910_627574748295655_7324627526656597868_n.jpg
  195.5 KB · Views: 15
 • 9e3375fc6cd3af8df6c2.jpg
  9e3375fc6cd3af8df6c2.jpg
  288.8 KB · Views: 13
 • 271747450_1029316747652727_5040052550646105243_n.jpg
  271747450_1029316747652727_5040052550646105243_n.jpg
  365.5 KB · Views: 14
Top