báo lỗi Không bấm giữ trên ảnh để hiện menu được (Android)

imnightmare

Senior Member
Lỗi khi dùng trình duyệt trên Android:
1. Sử dụng trình duyệt và vào 1 bài có post hình.
2. Bấm giữ vào hình để hiện menu của Android.

Mong đợi: Menu của trình duyệt hiện ra. (open in new tab, share...)
Thực tế: méo làm gì cả :censored:
Xem hình đính kèm (từ forum voz vbb)
// À mà đính kèm có 265kB cũng báo size too large là sao? :cautious:
 

imnightmare

Senior Member
Thấy để cho trình duyệt tự quyết có vẻ nhanh hơn, lướt voz trên firefox mobile mà nó cứ chuyển thêm 1 tab mới mới tải được ảnh về, tốn thời gian vãi
Đồng bạc vàng quan điểm luôn. Cái popup menu của các ông có các item như popup của trình duyệt ko?
Tôi mất công thao tác thêm bước mở thêm tab mới là quá bất tiện đấy nhé.
 
Top