báo lỗi Không thể tạo thread hoặc reply ở các box mới mở trong Khu vui chơi giải trí!

titan2912

Đã tốn tiền
Đúng như vậy

Screenshot_2020-03-13-07-38-45-727_com.yandex.browser.jpg
Screenshot_2020-03-13-07-38-35-305_com.yandex.browser.jpg
 

storm1rage

Thành viên tích cực
vOzer thích khổ dâm nên cán bộ làm thế đó.
Đừng click vào Post thread, mà hãy click vào (No prefix), sau đó chọn lấy 1 cái, rồi như thế nào thì thím nhìn là biết!

:shame:
Mấy box đó làm gì có prefix mà chọn?
 
Top