HN Khu vực cầu giấy MĐ - Cần mua 2 con card 730 hoặc 7730

b.u.f.f

Member
VGA Galax 730 2G/D5 =600K
VGA MSI GT7730 2G/D5 SL ( 20)
Bán : 600K /1 chú
VGA GiGa Gt730 2G/D3 ( SL 10 )
Bán : 500K /1 chú
VGA GiGa GT740 2G/D5 ( Sl 5)
Bán : 650K
VGA GiGa GTX750 2G/D5 ( SL 1)
Bán : 750K
VGA GiGa 750TI 2G/D5 ( SL 5 )
Bán : 1Tr2
VGA ASUS STRIX GTX750Ti 2G/D5 2FAN SL ( 5)
Bán: 1Tr250 / 1 chú
VGA GALAX GTX960 2G/D5 2FAN SL (5)
Bán : 1Tr6 /1 chú
 

RedLips

Junior Member
730 1g d5 450k
730 2g d5 550k
740 1g d5 500k
R7 250 2g d5 400k
Gt420 2g 250k
Gt 630 2g d3 350k
Hà nội 0978832911
Mễ trì thượng nhé bác
 

okaybn

Member
VGA Galax 730 2G/D5 =600K
VGA MSI GT7730 2G/D5 SL ( 20)
Bán : 600K /1 chú
VGA GiGa Gt730 2G/D3 ( SL 10 )
Bán : 500K /1 chú
VGA GiGa GT740 2G/D5 ( Sl 5)
Bán : 650K
VGA GiGa GTX750 2G/D5 ( SL 1)
Bán : 750K
VGA GiGa 750TI 2G/D5 ( SL 5 )
Bán : 1Tr2
VGA ASUS STRIX GTX750Ti 2G/D5 2FAN SL ( 5)
Bán: 1Tr250 / 1 chú
VGA GALAX GTX960 2G/D5 2FAN SL (5)
Bán : 1Tr6 /1 chú
Hàng đẹp, đánh dấu, bể kèo thì hỏi thớt.
 
Top