Kỷ vật của thím Trác

chắc giờ bỏ voz rồi, sang chơi fb of tiktok
 

Máy Chém

Chưa tốn tiền
Tayto
e hèm, mình bạn lão Trác đây, chiều có vào thăm lão và đưa topic này cho lão đọc, lão bảo sẽ tranh thủ tối quản giáo ngủ sẽ lén dùng đt trả lời các bác >.<
Voz này ai nói cũng có thể tin, riêng ông này không bao giờ nên tin. Trùm trap bên voz cũ :cautious:
 
Top