lại là tôi đây ...!!!

Ti Amo

Đã tốn tiền
:D k có tính nó nhiu nữa kk , kệ đi tính toán làm gì thương thì đâm đầu dô, ngu thì chịu thôi , giờ phây phây có khóc tí nào đâu.
buồn đi đừng ngại

 
Top